/ Publicerad

Global money week – Hur uppnås ett jämställt sparande?

Kvinnors och mäns sparande skiljer sig åt, både när det gäller hur mycket man sparar och hur man sparar. Skillnaden tycks uppstå redan i ung ålder. Genom ”ränta på ränta”-effekten kan skillnaden bli betydande senare i livet och det kan visa sig vara svårt att kompensera för ett uteblivet sparande i unga år genom att spara mer som äldre. Därför är det viktigt att börja spara så tidigt som möjligt. Men hur skiljer sig egentligen sparandet åt mellan könen, vad beror skillnaden på, och vad kan göras för att uppnå ett mer jämställt sparande?

 

Seminariet anordnades i samband med Global Money Week som är en global temavecka samordnad av OECD och som syftar till att öka barn och ungas kunskaper i privatekonomi.

Moa Langemark från Avanza redogjorde för deras analys av hur föräldrars sparande skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Therese Wieselqvist från Finansinspektionen berättade om det regeringsuppdrag som Finansinspektionen fått om just jämställt sparande. Deltog gjorde också Konsumentverket och berättade om innehållet i sin rapport: Långsiktigt sparande – en ojämställd marknad. Seminariet leddes av Fredrik Bonthron, senior ekonom på SVPM.

Klicka på länken för att se webbinariet.