/ Publicerad

Den svenska värdepappersmarknaden september – november 2020

Den svenska värdepappersmarknaden präglades under perioden september – november 2020 av en fortsatt återhämtning , precis som marknaderna globalt. Trots att smittspridningen återigen ökar och att flera länder runt om i Europa nu återinför restriktioner är tillgångspriserna tillbaka på nivåer som före utbrottet av Covid-19.

Emissionsvolymerna på både aktie- och delar av obligationsmarknaden är visserligen fortfarande kvar på lägre nivåer men mycket talar för att även dessa går mot en återhämtning. Återhämtningen förklaras i hög grad av de kraftfulla åtgärder som vidtagits av centralbanker, myndigheter och politiker. Positiva indikationer om vaccin har förstärkt utvecklingen ytterligare. Huruvida detta är tillräckligt för att undvika en andra våg av stress på värdepappersmarknaden när nya restriktioner införs återstår att se.

I detta dokument görs en genomgång av utvecklingen på marknaden med särskilt fokus på dess funktionssätt.

Den svenska värdepappersmarknaden september – november 2020