/ Publicerad

Den svenska värdepappersmarknaden 2022

Året 2022 var på många sätt ett utmanande år på den svenska värdepappersmarknaden, precis som på motsvarande marknader runt om i världen. Marknaden präglades under stora delar av året av en allmänt ökad osäkerhet och situationen var bitvis ansträngd. Tillgångspriserna sjönk överlag samtidigt som riskpremierna steg.

På aktiemarknaden minskade aktiviteten på primärmarknaden påtagligt och på obligationsmarknaden ökade volatiliteten markant samtidigt som marknadslikviditeten försämrades. Utvecklingen förklaras till stor del av den kraftigt ökade inflationen och centralbankernas svar på denna, samt av Rysslands krig mot Ukraina. Efter flera år av exceptionellt expansiv penningpolitik står det klart att centralbankerna har påbörjat en återgång till en mindre expansiv penningpolitik och att denna kommer ha stor betydelse för utvecklingen framgent. Nedan följer en genomgång av den svenska värdepappersmarknaden uppdelad på aktie-, obligations- och derivatmarknaden.

Läs rapporten här.