/ Publicerad

Den nya publiceringslösningen för transaktioner på den svenska obligationsmarknaden

Svensk Värdepappersmarknads webbinarium om den nya publiceringslösningen för transaktioner på den svenska obligationsmarknaden. Webbinariet inleds av Svensk Värdepappersmarknad, som ger en kort bakgrund till initiativet. Därefter guidar Nordic Trustee deltagarna hur rapportering och publicering av data går till, samt visar en demo av publiceringslösningen.

Här kan du ta del av webbinariet.