Remiss Skickades

SVPM yttrande avseende Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag SOU 2020:12

SVPM yttrande avseende Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag SOU 2020:12 – 10 juni 2020

SVPM yttrande avseende Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag SOU 202012 – 10 juni 2020