Remiss Skickades

SVPM yttrande över Justitiedepartementets remiss om Digitala bolags- och föreningsstämmor