Remiss Skickades

SVPM svar på Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Svensk Värdepappersmarknad pekar i sitt svar på Jämlikhetskommissionens rapport En gemensam angelägenhet (SOU 2020;46) på vikten av mångfald och på några initiativ som tas av föreningens medlemmar för att öka mångfalden i finanssektorn, samtidigt som föreningen understryker värdet av utbildning i privatekonomi i skolan som ett led i arbetet för ökad jämlikhet.

Svensk Värdepappersmarknad – Jämlikhetskommissionen – Fi2020 03418