Remiss Skickades

SVPM svar på Finansdepartementets PM om regellättnader på värdepappersområdet mm (Fi 2021/01679)

SVPM svar på Finansdepartementets PM om regellättnader på värdepappersområdet mm (Fi 2021/01679) – 21 maj 2021

SVPM remissvar Finansdepartementet PM regellättnader på värdepappersmarknaden – Maj 2021