Remiss Skickades

SVPM svar på Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61)

SVPM svar på Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61).

SVPM Remissvar Säkerställda Obligationer SOU 2020:61 – Februari 2021