Remiss Skickades

SVPM remissvar på Riksbankens remiss om Swestr, tidigarelagd publiceringstid och ökad information om transaktionsunderlaget