Remiss Skickades

SVPM Remissvar Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

Svensk Värdepappersmarknads svar på Finansdepartementets remiss Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond.

Svensk Värdepappersmarknad_Remissvar_ Fi2022-01582