Remiss Skickades

SVPM remissvar Ett likviditetsverktyg för fonder och en pilotordning för distribuerad databasteknik