Remiss Skickades

SVPM remissvar på ett likviditetsverktyg för fonder och en pilotordning för distribuerad databasteknik