Remiss Skickades

SVPM BF remissvar på Kommissionens förslag om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt.