Remiss Skickades

SVPM, BF och NSD svar på remiss om Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden

Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Näringslivets Skattedelegations svar på remiss om Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden.

Svensk Värdepappersmarknad_Remissvar_ Fi2022-00409

Svenska Bankföreningens_ Remissvar_ Fi2022-00409

NSD_Remissvar_ Fi2022-00409