Remiss Skickades

Svensk Värdepappersmarknads remissvar på Finansdepartementets förslag om En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Svensk Värdepappersmarknads remissvar på Finansdepartementets förslag om En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Svensk Värdepappersmarknads remissvar på Finansdepartementets förslag om En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring – mars 2024