Remiss Skickades

FHF BF svar på FI föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag